دهکده کوهستانی مهرگان

زندگی در آرامش و امنیت در طبیعت بکر با معماری و ساختمان های خاص

  • مساحت کل زمین : ۱۴۱/۴۶۵ متر مربع
  • The area of lands : ۱۵۰۰ - ۵۰۰
  • تعداد قطعه زمین : ۱۷۱
  • شماره تماس : 09129511660 09128220050 02122353080
  • آدرس : ایران ، مازندران ، منطقه رویان ، خیابان شهدا ، شهرک مهرگان

روستای کوهستانی مهرگان واقع در مازندران ، روستای پیمد است و از سه طرف به جنگل چسبیده و دید ۳۶۰ دارد ،

دهکده کوهستانی مهرگان در دامنه کوه دارای آب و هوای معتدل و خنک است

این ساختمان در فضای خاصی طراحی شده است

این ساختمان در فضای خاصی طراحی شده است